پایان نامه تاثیر شیوه های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان

پایان نامه تاثیر شیوه های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان پایان نامه تاثیر شیوه های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 85 KB

تعداد صفحات : 87

بازدیدها : 805

برچسبها : شیوه های فرزند پروری رشد اجتماعی كودكان سبکهای فرزندپروری

مبلغ : 8500 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر شیوه های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان

پایان نامه بررسی تاثیر شیوه های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شیوه های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان پرداخته شده است. در پژوهش تعداد 60 نفر به عنوان گروه نمونه به شکل انتخاب در دسترس دبستان کیمیای سعادت منطقه 3 تهران انتخاب شده است.

برای سنجش روش فرزند پروری از آزمون بامریند و برای سنجش رشد اجتماعی کودکان از آزمون وایلند استفاده گردیده است و بدین منظور هر دو آزمون توسط والدین پاسخ داده شده است و داده های آماری بدست آمده توسط روش های آماری توصیفی و استنباطی محاسبه گردیده است.

نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بین سه سبک فرزند پروری ( مستبدانه، سهل گیرانه، آزاد منشانه ) فقط بین سبک فرزند پروری آزاد منشانه با رشد اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد. به این معنا که انتخاب سبک فرزند پروری آزاد منشانه از سوی والدین به افزایش رشد اجتماعی کودکان منجر می شود.

رشد اجتماعی

رشد اجتماعی به معنی تکامل روابط اجتماعی فرد است. رشد اجتماعی مستلزم هماهنگی با گروه اجتماعی و پیروی از هنجارها و سنتهای آن است.

برای رسیدن به این مرحله از رشد اجتماعی کودک می بایست علایق خود را دگرگون کرده و شیوه های جدید رفتار او فراگیرد و دوستان جدیدی را برگزیند اهمیت رشد اجتماعی و اجتماعی شدن در آن است که هر کس در جامعه به دنیا می آید، در آن نشو و نمو می کند و جوانی و بزرگسالی و در واقع زندگی خود را در جامعه می گذراند.

به این ترتیب فرایند اجتماعی شدن کودک شبیه به خود را دارا می شود، کودک علامتی به محیط می فرستد در جهت هدف خاص و هنگامی که همسالان یا همبازی های این علائم را دریافت کردند پاسخ آنها را ارسال می دارند و فرد متوجه می شود تا چه حد مقبولیت دارد.

به بیان دیگر واکنش دیگران به او می گوید که چگونه است، البته ناگفته نماند که تفاوتهای فردی در روابط گروهی اثرات قابل ملاحظه ای دارد.

در واقع حساسیت کودکان در برابر تاثیرات اجتماعی، متفاوت است، یعنی گروه در بعضی از کودکان بیشتر از بقیه تاثیر می گذارد.

کودک تنها یعنی کسی که بیشتر وقت خود را به مطالعه یا اندیشه یا بازی انفرادی می گذراند، یا در مغازه به پدرش کمک می کند، در مقایسه با کودکی که رهبر کودک است و بیشتر اوقات خود را با دیگران می گذراند تاثیرات اجتماعی بسیار کمتری دریافت خواهد کرد.

از سوی دیگر تحقیقات نشان می دهد که تاثیر کودکان در یکدیگر از تاثیر بزرگسالان در کودکان زیادتر است، هر چند این تاثیرات کودکان مدت باشد. این تفاوت به تفاوتهای دو دنیای کودکان و بزرگسالان بستگی دارد.

هم چنین دو مقایسه تاثیر معلم یا تاثیر همگنان باز هم گفته می شود تاثیر همگنان در واقع تحقیق نشان داده است که اگر بین خواسته های معلم و همگنان تعارض به وجود آید، کودکان در این مواقع تسلیم همگنان می شوند. هر چند بهتر است گفته شود، که تاثیر والدین، معلمان و همگنان مکمل یکدیگر.

رشد اجتماعی در دوران های مختلف

اولین رفتار اجتماعی کودک با تفاوت گذاری میان شخص و شیء آغاز می شود، اما به درستی زمان تشخیص این جدایی را نمی توان مشخص کرد، زیرا تنها ملاک قضاوت واکنش های آنی کودک است که با مشاهده این واکنشها نمی توان مطمئن بود که چندمین واکنش است.

روان شناسی در بیشتر سالهای قرن حاضر بر روابط کودکان با کسانی که مراقبت از آنها را به عهده دارند تاکید کرده اند و این واکنشهای متقابل را اساس عمده رشد عاطفی و شناختی قلمداد کرده اند. ...

تاریخچه فرزند پروری

شیوه های تربیتی، کنترل و اداره کودکان توسط والدین بدون شک یکی از مهمترین عوامل به وجود آمدن مشکلات رفتاری کودکان است، به عبارتی دیگر مشکلات شخصیتی و عاطفی والدین خود محتاج کمک و ارائه راه حل ها و راهنمایی های گسترده باشد قبل از آنکه این والدین قادر باشند تا گرمی و صمیمیت مورد نیاز فرزندانشان را فراهم کنند.

والدین براساس الگوها و آرمان های فرهنگی خود کودکانشان را با شیوه های گوناگون پرورش می دهند و بین گروه های اجتماعی مختلف، کشورهای مختلف به تفاوت های چشمگیری در زمینه شیوه های فرزند پروری برمی خوریم.

شیوه های فرزند پروری کودکان در گذر قرن ها و دستخوش تحولات زیادی شد است درجامعه گذشته که دارای قواعد خشک و مستبدانه بود، همان جامعه ای که والدین امروزی در آن پرورش یافته اند، بیشتر روابط در قالب روابط مافوق و زیر دست بود.

هرگز او را در آغوش نکشید و روی زانوی خود ننشانید.

در سالهای 1940 روند شیوه های فرزند پروری در جهت سهل گیری و انعطاف بیشتر دگرگون شد در این دهه نظریه های فرزند پروری زیرنفوذ مکتب روان کاوی قرار داشت، مکتبی که در آن به امنیت عاطفی کودک و زیان های ناشی از کنترل شدید تکانه های او تاکید شد.

تحت راهنمایی های دکتر بنجامین اسپاک به والدین توصیه شد از شم طبیعی خود پیروی کنند از برنامه های انعطاف پذیری کم هم با نیازهای خود و هم بانیازهای کودک سازگاری داشت استفاده کنند.

روش های جدید فرزند پروری بر مبنای اصول برابری و احترام متقابل استوار است. منظور از برابری کودک و بزرگسال در ارزش انسانی و شأن آنها است و لازمه این برابری و درک ارزش انسانی کودک این است که والدین با توسل به شیوه های منطقی و مسؤولانه فرزند پروری کودک به خودش اطمینان دهد که دارای ارزش و شأن انسانی می باشد و در روش های تربیتی خود این نکته مهم را مدنظر قرار دهند.

صرف نظر از نوع و شیوه فرزند پروری تنوع فرهنگی نیز شاخصه کلی از نوع تربیت فرزند به حساب می آید.

بدین معنی که گروه های قومی اغلب عقاید و شیوه های فرزند پروری خاص خودشان را در نظر می گیرند، سازگارانه هستند.

به عنوان مثال : بزرگسالان چینی، شیوه های تربیتی خود را بسیار پرتوقع توصیف می کنند.

این تأکید بر آموزش و برنامه ریزی اوقات بیانگر عقاید کنفسیوس به اهمیت انطباق قاطع احترام به بزرگترها و آموزش رفتار جامعه پسند است. در خانواده های امریکای لاتین کنترل شدید والدین (به خصوص توسط پدر) با محبت شدید مادر همراه می شود. مادران سیاه پوست اغلب به شیوه بزرگسال محوری متکی هستند به طوری که انتظار دارند فرزندانشان بی چون و چرا اطاعت کنند این مطالب حاکی از آن است که رفتار والدین خود را در نظر می گیرند در طول تاریخ می توان پیامدهای آن را تغییر دهد.

شیوه های فرزند پروری از نظر باوم مریند

دایانا باوم مریند در یک رشته تحقیقات، با زیر نظر گرفتن والدینی که با فرزندان پیش دبستانی خود تعامل می کردند، اطلاعاتی را در مورد شیوه های فرزند پروری گردآوری کرد معلوم شد که فرزند پروری دو جنبه گسترده دارد.

جنبه اول : پرتوقع بودن است.

جنبه دوم : پاسخ دهی است ( ای برک، لورا ) مطالعه با مریند از شیوه های تربیتی، رویکرد التقاطی است که به آسانی نمی توان آن را با نظریه تاریخی مرتبط دانست، طبقه بندی باوم مریند از تحلیل عمیق او چند روش تعادل والد - کودک حاصل آمد. ...

تحقیق تاثیر شیوه های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان

چکیده

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

طرح مسأله

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

پرسش پژوهش

فرضیه های پژوهش

متغیرهای پژوهشی

تعاریف پژوهشی

۱- شیوه سهل گیر

۲- شیوه مقتدرانه

۳- شیوه ی استبدادی

رشد اجتماعی

فصل دوم

مقدمه

الف ) رشد اجتماعی

رشد اجتماعی در دوران های مختلف

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

رشد اجتماعی در دوره ی پیش دبستانی

رشد اجتماعی کودک در دبستان

رشد اجتماعی در دوره نوجوانی

اهداف رشد اجتماعی

نظریه های یادگیری اجتماعی بندورا

مطالعات عروسک بوبو

تاریخچه فرزند پروری

شیوه های فرزند پروری از نظر باوم مریند

شیوه مقتدرانه

شیوه سهل انگاری

شیوه خودکامه

اقتدار منطقی

مردم سالار

دستوردهنده

استبدادی -آمرانه

غیر متعهد

نظریه های مربوط به شیوه های فرزند پروری

نظریه اریکسون

مرحله اول

اعتماد در برابر عدم اعتماد

مرحله دوم

استقلال عمل در برابر شرم و تردید

مرحله سوم

ابتکار در برابر احساس گناه

مرحله چهارم

تحقق عمل در برابر احساس کهتری

مرحله پنجم

احراز هویت در برابر پراکندگی نقش

مرحله ششم

دیگر آمیزی در برابر مردم گریزی یا انزوا طلبی

مرحله هفتم

پدیدآورندگی در برابر راکد ماندگی

مرحله هشتم

شکستگی و رشد یافتگی در برابر نومیدی

پژوهشهای انجام شده در خارج کشور

فصل سوم

روش پژوهش

مقدمه

جامعه آماری پژوهش

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار پژوهش

روایی

پایایی

تهیه ی نسخه ی فارسی

نمره گذاری

پایایی

اعتبار

روش جمع آوری داده ها

روش آماری

تحلیل داده ها

فصل چهارم

مقدمه

فصل پنجم

نتایج پژوهش

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادها

فصل ششم

خلاصه پژوهش

فهرست منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید