پایان نامه اثر تغییر اقلیم بر تولید کشاورزی

پایان نامه اثر تغییر اقلیم بر تولید کشاورزی پایان نامه اثر تغییر اقلیم بر تولید کشاورزی

دسته : کشاورزی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 297 KB

تعداد صفحات : 51

بازدیدها : 724

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه اثر تغییر اقلیم بر تولید کشاورزی

پایان نامه اثر تغییر اقلیم بر تولید کشاورزی

 

مقدمه :

در اولین گزارش ارزیابی مجمع بین دول تغییر اقلیم ( IPCC )  كه توسط سازمان هواشناسی جهانی و برنامه محیطی سازمان ملل متحد برگزار گردید ( دسامبر 1995 ) نتیجه گیری شد كه : « كنار هم گذاشتن شواهد موجود حاكی از تأثیر چشمگیر انسان بر اقلیم جهانی است » هر گونه تغییر در شرایط اقلیمی بر سیستم های تولید كشاورزی جهان نیز تأثیر خواهد گذاشت . تا كنون پیش بینی های سازمان خوار و بار جهانی                 ( FAO )اثرات بالقوه تأثیرات اقلیمی ناشی از فعالیتهای بشر را چه در مقیاس جهانی و چه در مقیاس منطقه ای مورد توجه قرار نداده است . در واقع تمركز این اطلاعات بر افزایش جمعیت جهان ، نیازهای اساسی این جمعیت ، ضرورت افزایش رفاه عمومی و تقاضای آینده برای منابع طبیعی ، بویژه زمین و آب بوده است تا غذا ، الیاف ، خوراك دام ، فرآورده های جنگلی و فضای زندگی مورد نیاز این جمعیت فراهم گردد . هر چند در مورد افزایش جمعیت و تأثیر آن بر پوشش و كاربری زمین ها تردیدی وجود ندارد در پیش بینی برای سال 2010 و بعد از آن لازم است كه تغییر شرایط اقلیمی كشاورزی به دلیل افزایش اثرات گلخانه ای ( شامل افزایش درجه حرارت ، دی اكسید كربن و مشتقات نیتروژن ) نیز به طور جدی مورد توجه قرار گیرد زیرا پی آمدهای ناشی از آنها بیش از كلیه ی تغییرات اقلیمی مشاهده شده در طی چند هزار سال گذشته بوده است .

با حمایت های مالی برنامه محیطی سازمان ملل متحد ( UNEP ) در دفتر مركزی                ( FAO ) در رم سازمان مشاوره ای تأسیس شده است كه اثرات مستقیم و غیر مستقیم این تغییرات اقلیمی بر تولیدات كشاورزی را در مقیاس منطقه ای مطالعه می كند . در این بررسی ها كشاورزی در معنای وسیع خود تعریف شده و تولید گیاهان زراعی ، دامپروری ، جنگلداری و شیلات را در بر می گیرد .

البته دلایل مختلف ، فعالیت این گروه مشاوره و انتشارات مربوط به آن بر تأثیر تغییر شرایط اقلیمی بر رشد گیاهان زراعی یك ساله و چند ساله و فرآنیدهای فیزیولوژیكی آنها متمركز شده است . در این راستا تلاش گروه مشاوره مطالعه ی تعادل بین اثرات منفی پیش بینی شده تغییرات اقلیمی در اكوسیستمهای طبیعی و مدیریت شده و جنبه های مثبت درجه حرارت بالا ، افزایش غلظت CO2 و بهبود كارآیی مصرف آب در تولید گیاهان است .

برآوردهای جدید ( IPCC ) در سال 1995 مقادیر كمتری هستند ( افزایش درجه حرارت بین 5/3-1 درجه سانتیگراد و افزایش سطح آب دریاها بین 50-15 سانتی متر ) . همین وضعیت در مورد اندازه گیری ها و داده های آزمایشی مربوط به مطالعه افزایش غلظت CO2 اتمسفر بر رشد گیاهان و شرایط خاك نیز وجود دارد .

 

 

فصل اول :

* تغییرات اقلیم و تنگناهای كشاورزی

امروزه بررسی تغییرات اقلیم یك موضوع تمام عیار جهانی است . شواهد موجود حاكی از آن است كه امروزه فعالیت های انسان می تواند اقلیم را كه یكی از اجزای اصلی محیط می باشد تحت تأثیر قرار دهد . و اقلیم نیز به نوبه خود بر كشاورزی ، منابع غذایی انسان و دام ها تأثیر می گذارد . در مطالعات اثر تغییر اقلیم نه تنها باید اقلیم مورد مطالعه قرار گیرد ، بلكه اثر آن بر جوامع انسانی ، روند تكامل كشاورزی و فشارهای حاصله نیز باید در نظر گرفته شود . گردهمایی تخصصی بررسی اثر تغییر هیدرولوژی – پدولوژی و فرآیندهای گیاهی بر تولیدات كشاورزی و با تأكید بر مكانیزم های مربوطه از 10-7 دسامبر 1993 در دفتر FAO در رم تشكیل شد .

دددر این جا ضمن بررسی جنبه های تكنیكی كشاورزی اهداف مهم FAO نیز ارائه می شود .

فهرست منابع

عنوان

صفحه

مقدمه

1

تغییرات اقلیم و تنگناهای كشاورزی

3

وضع كشاورزی جهان

4

دگرگونی محیط كشاورزی

6

گازهای گلخانه ای ناشی از كشاورزی

8

اثرات اكولوژیكی و غیر مستقیم ناشی از تغییر اقلیم

9

اثر تغییرات چرخه هیدرولوژی جهانی

10

روش های ارزیابی

11

تغییرات اخیر در بارندگی های جهانی

13

توسعه آب

14

اثر تغییر اقلیم بر شرایط خاك در ارتیاط با رشد گیاهان و تولید غذا

17

اثرات تغییر بارندگی و درجه حرارت در اقلیم های مختلف

18

فرآیند های خاك

19

اثرات مضر میزان بالای اشعه ماورای بنفش و ازن بر رشد و تولید گیاهان

21

اثرات افزایش تابش ماورای بنفش و ازن سطحی بر گیاهان زراعی

21

اثرات بالا اشعه UV-B بر شیوع افات گیاهی  

22

عكس العمل گیاهان زراعی به سطوح بالای O3,UV-B  

25

اثرات متقابل بالقوه تغییر اقلیم بر تولید و امنیت غذایی

26

تاثیر بر عملكرد گیاهان زراعی

27

ارزیابی سیستم غذایی جهان تحت سناریو های مختلف

28

تغییر اقلیم – كشاورزی در جهان و آسیب پذیری منطقه ای

30

برآورد عكس العمل گیاهان زراعی در مناطق مختلف جهان

31

اثر تغییر كره زمین بر كشاورزی جنگل و خاكها

34

تحقیقات كشاورزی بلند مدت و نتایج حاصل از آن ها به عنوان منبعی برای تحقیقات تغییر اقلیم

38

 اثر تغییرات اقلیم بر جنگل های تحت مدیریت انسان

39

تغییرات آفات بیماری ها و علف های هرز 

40

اثر تغییرات كره زمین بر مواد آلی خاك

42

تغییرات جهانی اقلیم و تولیدات كشاورزی ارزیابی رانش فعلی و كاستیهای موجود

45

دانش فعلی مشكلات و موارد نامعلوم

46

نتیجه گیری

49

منابع

51


خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید